Hương Tràm bên cạnh Tú Dưa, tác giả của Duyên mình lỡ, trong buổi ra mắt MV.

zingchart , Hương Tràm, Tú Dưa, Duyên Mình lỡ

zingchart

No Responses

Write a response