5 Lynn Nottage (trái) và Christopher Wheeldon là những người giữ vai trò quan trọng trong vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ Michael Jackson.

Michael Jackson

Michael Jackson

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *