Vì Sao Mưa Nhiều Giun Đất Lại Chui Lên Mặt Đất
Vì Sao Mưa Nhiều Giun Đất Lại Chui Lên Mặt Đất Giun đất cũng giống như những sinh vật khác là hít thở bằng không khí.Dù nó sống ở dưới đất nhưng ở dưới đó cũng có một lượng không khí đủ để cho giun hít thở.Khi trời mưa,đất thấm ướt nước mưa khiến cho… (0 comment)