Lòng trung thực là gì? Tại sao cần trung thực
“Những người tính nết thật thà Đi đâu cũng được người ta tin dùng.” Thật vậy, đối với người Việt Nam ta, lòng trung thực là một đức tính vô cùng quý báu. Cây ngay không sợ chết đứng. Sống trung thực sẽ được mọi người tin tưởng. Vậy nhưng có nhiều người chưa hiểu… (0 comment)