Mật mã tình yêu 520 là gì
Các con số không chỉ đơn giản là các con số vô hồn. Nhờ con người mà chúng hóa trữ tình. Bỗng nhiên một ngày có ai đó nói với bạn là 520. Bạn có hiểu cho tấm lòng của người ta hay không? Đừng làm người ta buồn nhé mà hãy tìm hiểu xem… (0 comment)