Thị phần là gì? Định nghĩa, vai trò và cách xác định thị phần.
Thị phần là khái niệm không thể tách rời những khái niệm cốt lõi cấu thành marketing. Việc biết và hiểu đúng là điều quan trọng khi bạn quan tâm đến marketing. Cũng như đây là điều kiện cần thiết và cơ bản nhất để có thể lập kế hoạch marketing. THỊ PHẦN LÀ GÌ?… (0 comment)