Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện một cách chi tiết
Một câu hỏi quen thuộc của tất cả những người từng học sinh học. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Hãy cùng đi tìm đáp án chính xác và chi tiết nhất nhé! Đầu tiên, muốn phân biệt được hai vật thể cùng chủ thể chúng ta cần… (0 comment)