Lòng nhân ái là gì? Xã hội hiện nay có thiếu lòng nhân ái?
“Ta gieo một hạt giống lành Ngày mai đất nứt ra nhành Từ Bi Đất tuy khô cứng như chì Nước Yêu Thương tưới tức thì sinh sôi” Sống trên đời vô thường, trao nhau chút nghĩa tình yêu thương để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhân ái không màng danh lợi. Đem lòng… (0 comment)