Khối lượng riêng của nước – Trọng lượng riêng của nước – Tỷ trọng của nước
Khối lượng riêng của nước đá là D1=920kg/m3. Khối lượng riêng của nước là D2=1000kg/m3. Nước là một hợp chất hóa học của oxy và hidro, có công thức hóa học là H2O. Nước – Water (H2O) Danh pháp IUPAC water, oxidane Công thức phân tử H2O Phân tử gam 18.01528(33) g/mol Mùi Không mùi… (1 comment)