Tơ Visco không thuộc loại Poliamit
Trong cuộc sống ngày nay, các hợp chất hữu cơ có ở tất cả mọi nơi. Riêng ngành công nghiệp may mặc đã chứng tỏ tầm quan trọng của chúng. Có thể thấy quần áo chúng ta mặc chủ yếu được sản xuất từ hai loại nguyên liệu chính. Một là từ thành phần tự… (1 comment)

7 điều chắc chắn bạn chưa biết về Isopren
1- Isopren là một hợp chất hóa học: Tên gọi theo danh pháp quốc tế là 2-Metybuta-1,3-dien Có công thức là gì? Công thức: C5H8 CH2=C(CH3)-CH=CH2 Mật độ: 681 kg/m³ Khối lượng phân tử: 68,12 g/mol Điểm sôi: 34,07 °C CID PubChem: 6557 2- Isopren trùng hợp: trùng hợp kiểu 1,4 và 1,2. Viết phương… (2 comments)