Nhạc sĩ Huy Tuấn: Việt Nam cần làm nhạc thoát khỏi sự “nhang nhác”
Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng trước đây muốn làm nhạc phải được học hành, đào tạo. Hiện nay, âm nhạc trở nên dễ hơn rất nhiều nhờ công nghệ nhưng mặt trái lại rất rõ ràng. Mới đây, nhạc sĩ Anh Quân nêu quan điểm về thực trạng quan hệ giữa Nghệ sĩ (Artist)… (0 comment)