Học viện An Ninh Nhân Dân phát hiện nghi vấn điểm thi THPT Quốc gia 2018
Dựa vào dữ liệu điểm thi năm nay, Học viện An Ninh Nhân Dân nhận thấy có sự khác thường so với mặt bằng thi THPT Quốc gia 2018. Nhà trường muốn được kiểm tra và rà soát lại để khẳng định đầu vào thật chất lượng. Bởi lẽ những con số đầu tiên hầu… (0 comment)