Hoán dụ là gì? Ẩn dụ là gì? Sự nhầm lẫn giữa các biện pháp tu từ
Chúng ta đã được làm quen với các biện pháp tu từ trong văn học lớp 6. Tuy nhiên, đến tận cấp phổ thông vẫn có nhiều bạn hiểu sai về ẩn dụ, hoán dụ. Dường như họ chưa hiểu được nghệ thuật của tiếng Việt. Ẩn dụ là gì? Hoán dụ là gì? Ẩn… (0 comment)