CH4 ra C2H2: Phương pháp điều chế axetilen từ metan nhanh nhất
Điều chế axetilen từ metan là một phản ứng vô cùng phổ biến trong chương trình hóa học trung học phổ thông. Đi từ CH4 ra C2H2 là phương trình bắt buộc phải nhớ. Hãy hiểu rõ bản chất của phản ứng này trước khi học thuộc nhé. Đôi nét về axetilen Axetilen C2H2 là… (0 comment)

Độ nguy hiểm của axit picric và cách phòng tránh rủi ro
Axit picric được xem là một chất nguy hiểm. Hãy cùng phân tích tại sao nó nguy hiểm. Và làm cách nào để tránh những rủi ro nó gây ra. Xem thêm: Andehit Axetic (CH3CHO) và các phương trình phản ứng hóa học đặc trưng AXIT PICRIC có công thức phân tử: C6H3N3O7 (2,4,6 Trinitrophenol)… (0 comment)

Andehit Axetic (CH3CHO) và các phương trình phản ứng hóa học đặc trưng
Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về andehit axetic. Cách điều chế chúng cũng như các phản ứng đặc trưng của andehit (phản ứng tráng gương). Đi tới: tơ visco Công thức phân tử của Andehit Axetic Là CH3-CHO C=O là nhóm chức chung của andehit và xeton, gọi là nhóm carbonyl.… (1 comment)

7 điều chắc chắn bạn chưa biết về Isopren
1- Isopren là một hợp chất hóa học: Tên gọi theo danh pháp quốc tế là 2-Metybuta-1,3-dien Có công thức là gì? Công thức: C5H8 CH2=C(CH3)-CH=CH2 Mật độ: 681 kg/m³ Khối lượng phân tử: 68,12 g/mol Điểm sôi: 34,07 °C CID PubChem: 6557 2- Isopren trùng hợp: trùng hợp kiểu 1,4 và 1,2. Viết phương… (0 comment)