Hiệu điện thế là gì? Phân biệt cường độ dòng điện và hiệu điện thế
Khi học vật lý mọi người đều đã quen thuộc với các khái niệm hiệu điện thế, cường độ dòng điện. Tuy nhiên đôi khi vẫn còn nhầm lẫn giữa những khái niệm này. Cùng phân tích điểm khác nhau để hiểu rõ và hiểu đúng hơn về hiệu điện thế là gì nhé. Trước… (0 comment)