Dùm hay Giùm? Bạn hiểu được bao nhiêu về ngôn ngữ “mẹ đẻ”?
Một ngôn ngữ luôn có giọng chuẩn và không chuẩn. Tiếng Việt cũng vậy. Từ nhận thức sai về chính tả của từ ngữ mà rất nhiều người đã phát âm sai các từ tiếng việt. Tình trạng tiếng Việt kém tồn tại rất nhiều. Đây là một vấn đề quan trọng trong văn hóa.… (1 comment)