Bí kíp giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng anh hay và đầy đủ nội dung nhất
How to introduce your family members. Đối với người học tiếng anh, bài viết cơ bản mà ai cũng từng làm qua chắc chắn là bài giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng anh. Dù là văn viết hay văn nói thì bài này cũng chứa khá nhiều từ cơ bản. Tuy nhiên… (0 comment)