Sống giản dị là gì
Phẩm chất là tính chất bên trong con người, là tư cách đạo đức trong con người. Khi bàn luận về phẩm chất của con người Việt Nam ta, mọi người thường đề cao những điều giản dị. Vậy giản dị là gì, nó có giống với kiệm trong cần kiệm liêm chính chí công… (0 comment)