Xài hay sài: Các lỗi chính tả phổ biến nhất của tiếng Việt
Tiếng Việt là một ngôn ngữ khó. Học tiếng Việt đến người Việt còn mắc rất nhiều lỗi chứ chưa nói đến người nước ngoài. Các lỗi chính tả, dấu thanh của các từ đủ phong phú để khiến người khác có cảm giác loạn. Xài hay sài là đúng? Bạn có giải thích được… (0 comment)