Đối tượng nghiên cứu là gì? 1 số khái niệm trong nghiên cứu khoa học
Chắc hẳn khi tham gia 1 dự án nghiên cứu khoa học nào đó. Bạn không thể bỏ qua những khái niệm cơ bản như: đề tài nghiên cứu, mục đích & mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu là gì đúng không nào. Nếu bạn vẫn còn phân… (0 comment)