DBA: từ đơn vị đo độ ồn đến quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu
Bạn đã biết chưa? DBA là gì ấy? Những người học công nghệ thông tin chắc chắn ai cũng biết. Nhưng có thể không biết rằng đây cũng chính là đơn vị đo cường độ âm thanh. Hãy cũng xem nhé! ĐƠN VỊ dBA LÀ GÌ Là đơn vị đo mức áp suất âm theo… (0 comment)