Phân biệt dãy hoạt động hóa học của kim loại với dãy điện hóa kim loại
Dãy hoạt động hóa học của kim loại được học từ lớp 9. Dãy điện hóa kim loại được học lớp 12. Nhưng rất nhiều người bị nhầm về hai dãy này. Cũng như thắc mắc tại sao chúng lại khác nhau. Cùng so sánh 2 dãy này nhé. Dãy hoạt động hóa học của… (0 comment)