Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất
Khi bước vào con đường đại học, mọi sinh viên đều phải làm quen với các bài tiểu luận ngắn cũng như các bài luận văn dài. Mọi người thường lo lắng về kết cấu làm bài, không biết bắt đầu từ đâu với cơ sở lý luận. Bởi hầu như mọi người đều chưa… (0 comment)