Xài hay sài: Các lỗi chính tả phổ biến nhất của tiếng Việt
Tiếng Việt là một ngôn ngữ khó. Học tiếng Việt đến người Việt còn mắc rất nhiều lỗi chứ chưa nói đến người nước ngoài. Các lỗi chính tả, dấu thanh của các từ đủ phong phú để khiến người khác có cảm giác loạn. Xài hay sài là đúng? Bạn có giải thích được… (0 comment)

Dùm hay Giùm? Bạn hiểu được bao nhiêu về ngôn ngữ “mẹ đẻ”?
Một ngôn ngữ luôn có giọng chuẩn và không chuẩn. Tiếng Việt cũng vậy. Từ nhận thức sai về chính tả của từ ngữ mà rất nhiều người đã phát âm sai các từ tiếng việt. Tình trạng tiếng Việt kém tồn tại rất nhiều. Đây là một vấn đề quan trọng trong văn hóa.… (1 comment)