Cầu Vàng Đà Nẵng chính là địa điểm check in hot nhất trên thế giới mùa hè này
Khánh thành vào tháng 6 tại Việt Nam, bàn tay khổng lồ tại Cầu Vàng Đà Nẵng (Golden Bridge) được đặt tại thành phố Đà Nẵng. Dây là tác phẩm điêu khắc nằm bên trong vườn Thiên Thai, trên đỉnh núi Bà Nà. Cây cầu dài khoảng 150 mét. Như một biểu tượng tâm linh,… (0 comment)