7 điều chắc chắn bạn chưa biết về Isopren
1- Isopren là một hợp chất hóa học: Tên gọi theo danh pháp quốc tế là 2-Metybuta-1,3-dien Có công thức là gì? Công thức: C5H8 CH2=C(CH3)-CH=CH2 Mật độ: 681 kg/m³ Khối lượng phân tử: 68,12 g/mol Điểm sôi: 34,07 °C CID PubChem: 6557 2- Isopren trùng hợp: trùng hợp kiểu 1,4 và 1,2. Viết phương… (0 comment)