Cách tính phần trăm của một số(%), tính % tăng giảm theo năm?
Trong toán học, hay trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì cách tính phần (%) là vấn đề cơ bản nhất. Nếu bạn chưa biết cách tính phần trăm của một sốnhanh nhất và tính % trong các trường khác như nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Supersystem Band nhé.… (0 comment)