Nicki Minaj và BTS cùng #BTSQueenStreamingParty dẫn đầu xu hướng
Trang mạng twitter góp phần cũng BTS và Nicki Minaj lăng xê cho album Queen mới nhất của Nicki. Cùng với đó là hashtag thịnh hành nhất thế giới gần đây # BTSQueenStreamingParty. Xem thêm: BTS vinh dự nhận nút kim cương youtube BTS đã tweet album của Nicki Minaj với hashtag # BTSQueenStreamingParty Sáng ngày 16/8,… (0 comment)