Andehit Axetic (CH3CHO) và các phương trình phản ứng hóa học đặc trưng
Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về andehit axetic. Cách điều chế chúng cũng như các phản ứng đặc trưng của andehit (phản ứng tráng gương). Đi tới: tơ visco Công thức phân tử của Andehit Axetic Là CH3-CHO C=O là nhóm chức chung của andehit và xeton, gọi là nhóm carbonyl.… (1 comment)