Samuel học piano cổ điển từ năm 7 tuổi và tự học chơi guitar cách đây 10 năm.

Samuel An

Samuel An

No Responses

Write a response