Seo Hyun, Tiffany, Soo Young và Jessica đều không còn ở dưới trướng SM.

Tiffany

Tiffany

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *