Phân cấp, phân loại công trình xây dựng theo tiêu chuẩn pháp luật

Phân cấp và phân loại các công trình xây dựng

Quy định về phân cấp, phân loại công trình xây dựng có những tiêu chuẩn nào? Tìm hiểu những quy định của pháp luật trong việc phân

Phân cấp, phân loại công trình xây dựng có những quy định như thế nào? Tìm hiểu về cách phân loại các công trình theo đúng tiêu chuẩn pháp luật.

1. Phân cấp và phân loại các công trình xây dựng

Điều 8, Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định:

Phân cấp và phân loại các công trình xây dựng

Phân cấp và phân loại các công trình xây dựng

Xem thêm:

Bật mí biện pháp thi công san nền hiệu quả và tiết kiệm nhất

Điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định mới nhất

1.

Căn cứ theo công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân thành các loại như sau:

 1. a) Công trình dân dụng;
 2. b) Công trình công nghiệp;
 3. c) Công trình giao thông;
 4. d) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

đ) Công trình hạ tầng kỹ thuật;

 1. e) Công trình quốc phòng, an ninh.

Danh mục chi tiết các loại công trình được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2.

Đối với công trình không được quy định trong các mục từ mục I đến mục V của Phụ lục I Nghị định này, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xác định loại của công trình.

3.

Công trình, hạng mục công trình được phân cấp căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau đây:

 1. a) Quản lý phân hạng năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và công bố thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình;
 2. b) Yêu cầu về cấp công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật và xác định số bước thiết kế xây dựng công trình;
 3. c) Phân định trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của các cơ quan chuyên môn về xây dựng;
 4. d) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng;

đ) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

 1. e) Quy định về thời hạn bảo hành công trình xây dựng; quản lý công tác bảo trì công trình xây dựng;
 2. g) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng;
 3. h) Các quy định khác có liên quan.

4.

Phân cấp công trình để thiết kế xây dựng công trình và để quản lý các nội dung khác được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật có liên quan.

5.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hướng dẫn phân cấp các loại công trình xây dựng nêu tại Khoản 3 Điều này.

2. Phân cấp các loại công trình xây dựng

Phân cấp công trình dân dụng

Phân cấp công trình dân dụng

Phân cấp công trình công nghiệp

Phân cấp công trình công nghiệp

Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân cấp công trình giao thông

Phân cấp công trình giao thông

Phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân cấp công trình theo quy mô kết cấu

Phân cấp công trình theo quy mô kết cấu

Riêng các công trình an ninh quốc phòng đặc thù thì việc phân cấp do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định. Đối với các công trình an ninh quốc phòng bình thường thì xác định tương tự như các công trình xây dựng khác.

Trên đây chúng tôi đã cùng các bạn phân cấp, phân loại công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết. cấp phân loại công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *