Home

Sau vòng Giấu mặt, HLV Noo Phước Thịnh hoàn thành đội hình gồm 9 thành viên hội đủ tài sắc.

Like Tweet Pin it Share Share Email

Noo Phước Thịnh, the voice

Noo Phước Thịnh, the voice

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *