Hiền Chinh là một trong những thí sinh nằm trong danh sách “4 chọn”.

Noo Phước Thịnh, the voice. Hiền Chinh

Noo Phước Thịnh, the voice

No Responses

Write a response