Cách hát mới mẻ của Kiều Oanh đã thổi vào ca khúc Đừng yêu một chiếc áo mới và hoàn toàn chinh phục 4 HLV.

Noo Phước Thịnh, the voice, Kiều Oanh, Lam Trường

Noo Phước Thịnh, the Noo Phước Thịnh, the voice, Kiều Oanh, Lam Trường

No Responses

Write a response