Kanye West, Eminem và The Beatles là những nghệ sĩ duy nhất có 8 album liên tiếp xếp #1 Billboard 200.

Kanye west

Kanye west

No Responses

Write a response