Điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định mới nhất

Điều kiện khởi công công trình xây dựng

Điều kiện khởi công công trình bao gồm những quy định, thủ tục nào? Làm thế nào để tiến hành khởi công công trình theo đúng các trình tự pháp luật? Tìm hiểu quy định mới nhất của pháp luật về khởi công công trình trong bài viết dưới đây.

1. Điều kiện khởi công công trình xây dựng

Điều 107 Luật Xây dựng quy định điều kiện khởi công công trình xây dựng như sau:

– Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

+ Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

+ Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

+ Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

+ Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

– Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều kiện khởi công công trình xây dựng

Điều kiện khởi công công trình xây dựng

Xem thêm:

Phân cấp và phân loại công trình xây dựng theo tiêu chuẩn

Bật mí biện pháp thi công san nền hiệu quả và tiết kiệm nhất

2. Thủ tục khởi công công trình xây dựng

Chuẩn bị

Công tác chuẩn bị mặt bằng để tiến hành khởi công là vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc giải phóng mặt bằng và đền bù . Công việc này cần có sự hợp tác của UBND các cấp tại địa phương có công trình xây dựng.

– UBND các cấp là đơn vị ra thông báo, quyết định thu hồi đất. Trực tiếp chỉ đạo thu hồi, giải phóng mặt bằng, bồi thường tiền hay cấp đất tái định cư cho nhân dân theo đúng quy định của luật pháp.

– Chủ đầu tư phải chọn nhà thầu có đủ khả năng, năng lực thi công công trình. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu dựa trên năng lực hoạt động thi công phù hợp với công trình sắp được thi công về loại và cấp công trình cụ thể.

Thủ tục khởi công công trình xây dựng

Thủ tục khởi công công trình xây dựng

Thi công

Chủ đầu tư phối hợp với UBND các cấp để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đền bù thiệt hại hoặc cấp đất tái định cư cho người bị lấy đất. UBND các cấp bàn giao cho nhà thầu mặt bằng thi công để tiến hành khởi công công trình. Đây chính là một trong những giai đoạn cơ bản của thủ tục giám sát thi công công trình.

Giám sát thi công, nghiệm thu, bàn giao sử dụng

Chủ  đầu  tư phải:

– Liên tục giám sát thi công, kiểm tra đôn đốc vị thi công hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn, kế hoạch dự án, hợp đồng xây dựng đã được phê duyệt.

– Đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

– Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong toàn bộ quá trình thi công. Bao gồm môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn, chống ô nhiễm tiếng ồn và những quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Đưa ra đề xuất và nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thi công

– Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu việc thi công xảy ra sự cố.

Bảo hành, bảo trì

Việc bảo hành, bảo trì công trình xây dựng là trách nhiệm của nhà thầu thi công. Người sở hữu công trình và nhà quản lý sử dụng phải có kế hoạch bảo hành, bảo trì cụ thể và được phê duyệt. Việc baoro hành, bảo trì cũng được quy định rất cụ thể tại Điều 126 Luật xây dựng 2014.

Bảo hành, bảo trì

Bảo hành, bảo trì

Thủ tục, điều kiện khởi công công trình là một trong những vấn đề quan trọng khi thi công. Người Việt Nam có quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”. Để việc xây dựng, thi công công trình được thuận lợi nhà thầu phải đảm bảo việc khởi công xây dựng tuân thủ đúng tất cả các trình tự pháp luật đã nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *