dba-tu-don-vi-do-do-on-den-quan-tri-he-thong-co-so-du-lieu-2

đơn vị đo độ ồn, cường độ âm thanh, dba

đơn vị đo độ ồn, cường độ âm thanh, dba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *