CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *