a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

7 album phải nghe trước khi chết, a1 Nirvana – “In Utero”,a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

7 album phải nghe trước khi chết, a1 Nirvana – “In Utero”,a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *